GO! De Leefschool Oosterzele

Ik, jij = samen wij!

Sociaal-emotioneel leren (SEL)

Naast het cognitieve en het motorische zetten we sterk in op het sociaal-emotioneel leren. Door SEL leren we omgaan met onszelf en de ander. Kinderen die hun eigen emoties beter begrijpen en zich kunnen inleven in de ander, zullen minder snel geneigd zijn anderen te kwetsen of pijn te doen.

Ik, jij, samen wij

Wanneer kinderen conflicten leren oplossen en op hun eigen gedrag leren reflecteren, kunnen zij beter relaties onderhouden. SEL werkt verder ook preventief: het helpt mee bij het creëren van een positieve en veilige sfeer op school en kan op die manier bijvoorbeeld pesten voorkomen.

Sociaal-emotioneel leren sluit naadloos aan bij onze visie. We zijn ervan overtuigd dat je maar tot leren kan komen als je je goed in je vel voelt.

ik jij samen wij GO! de leefschool

Hoe Sociaal-emotioneel leren?

Wekelijks staat een uurtje SEL vast op onze planning. Hierin leren kinderen vaardigheden en tijdens de lessen breiden de kinderen hun emotiewoordenschat uit.

Maar Sociaal-emotioneel leren zit in het DNA van onze school. We zetten dus niet enkel in op lesjes, maar coachen de kinderen voortdurend in hun sociale interacties, omgaan met emoties,…

Hulpmiddelen op onze school

stoom af plek GO! de Leefschool Oosterzele
Stoom-afplek
troosthoekje GO! de Leefschool Oosterzele
Troosthoekje
Gevoelsmeter GO! de Leefschool Oosterzele
Gevoelsmeter

Werkvorm Axenroos

Axenroos GO! de Leefschool Oosterzele

De Axenroos is een systeem om de interactie tussen mensen te typeren en is gebaseerd op de Roos van Leary.​ De stad van Axen of de Axenroos is een stadsplan om kinderen wegwijs te maken in relaties en eigen gedragingen.

Havik, uil, leeuw, bever, pauw, das, poes, kameel, schildpad en steenbok, elk dier heeft een specifieke plaats in de dierenstad en kan goedgemutst of slechtgehumeurd zijn.  De kameel kan bijvoorbeeld wijze raad vragen en gehoorzamen, maar evengoed té afhankelijk en onderdanig zijn.

Via de dierenstad leren kinderen om vooral de positieve kanten van gedragsvormen te ontwikkelen én om erover te praten. Bij conflicten leren kinderen bovendien hoe ze deze kunnen oplossen door zich naar een andere as te verplaatsen. Je kiest er uiteindelijk zelf voor om vanuit het middelpunt een ander pad in te slaan: Kruip je in je schulp? Geniet je als een spinnende poes? Volg je de tred van de kameel? Help je graag een beverhandje? Toon je liever eens je prachtige pauwenmantel?

Maak je keuze en groei in sociale vaardigheid: je kunt elk pad in de dierenstad bewandelen en hoeft niet te blijven steken in steeds dezelfde (re)actieroute!