GO! De Leefschool Oosterzele

Ik, jij = samen wij!

De kring

De kring is de motor van de klas. We delen er onze ervaringen en gevoelens met de rest van de leefgroep. Ze dragen bij tot het welzijn van de kinderen en de groep. We leren er luisteren naar elkaar, spreken en omgaan met elkaar. We starten de dag samen en we sluiten de dag af ook samen af.

Waarom een kring?

De vaste (leer)kringmomenten vormen een venster op de wereld waarin de kinderen leven. Tijdens de kringen vertellen kinderen over hun belevingen. Uit reacties op een verhaal, ontstaan gesprekken en komen er vragen. Kringen leiden naar werk of naar aanvullen van het klaspatrimonium, zodat de nieuw geleerde principes later terug kunnen gebruikt worden.  

Tijdens de klasraad tonen we ons betrokken, participeren we actief en reageren we assertief door elkaar te feliciteren, vragen te stellen, positieve kritiek te geven of voorstellen te doen.