GO! De Leefschool Oosterzele

Ik, jij = samen wij!

Projectwerking

Een project gaat over ondernemen, een oplossing zoeken, zelf actief uitproberen, zelf zoeken naar antwoorden, mogen mislukken, leren uit fouten. We grijpen een gezamenlijke beleving aan of een spontane verwondering van de hele groep. Of we kunnen samen kiezen voor één probleem of één uitdaging uit de verschillende ideeën, voorstellen en vragen waarover onze medeleerlingen zich verwonderen.Met het eindproduct lossen we iets op, maken we iets beter/gemakkelijker/mooier voor onze leefgroep, de school en de wereld rondom ons. Leerontdekkingen worden achteraf vastgelegd.

De voorwaarden van een project

 • Iedereen moet kunnen meedoen. We kennen en zetten elkaars talenten en expertise in.

 • Het moet uitvoerbaar zijn

 • Er moet een vraag zijn

 • We moeten een eindproduct hebben
 • Je moet erbij kunnen leren
 • Het moet realiseerbaar zijn binnen een bepaalde tijd en met een aanvaardbaar budget

 • Het moet passen in het seizoen

 • Het moet nieuw en uitdagend zijn

Aanpak project

Nadat het probleem (project) is gekozen, stellen de kinderen samen met hun begeleider een verplichte planning op aan de hand van een reeks vragen.
Op die manier bepalen we de doelstellingen van het project.

 • Wat is de vraag van ons project?
 • Wat willen we weten? (hoofd)
 • Wat willen we doen? (handen)
 • Wat willen we zijn? (hart)
 • Wat is ons eindproduct? (cadeau)

De kinderen plannen ook wie, wat en wanneer. De begeleider op zijn/haar beurt legt zoveel mogelijk de link naar het leerplan en koppelt ontwikkelingsdoelen/eindtermen aan het gekozen project. Het niveau van de behandelde materie is uiteraard aangepast aan het niveau van de jonge onderzoekers. De duur van het project is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en van het onderwerp.

Daarna steken de leerlingen de handen uit de mouwen: ze brengen informatie mee van thuis, ze leren telefoneren om uitstapjes te regelen, ze maken in groepjes werkblaadjes over deelonderwerpen, ze leren gericht informatie opzoeken… kortom, leren door ervaren!

Na de projectperiode kan de begeleider nog een verwerkingsperiode inlassen waar vaardigheden, begrippen en inzichten ingeoefend worden. In de lagere school is er op het einde van een project een toets om te controleren of de leerstof in voldoende mate verwerkt is. Nadien volgt nog een evaluatie van het product (hebben we ons doel bereikt?) en het proces (hebben we alle stappen kunnen nemen?) door de leerlingen en de begeleider.

 

Projectwerk GO! de Leefschool Oosterzele