GO! De Leefschool Oosterzele

Ik, jij = samen wij!

Centrum voor
Leerlingen­begeleiding

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding op vier domeinen:

Wat is het CLB?

In een CLB werken psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij/zij zijn/haar kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

GO! de Leefschool Oosterzele werkt samen met CLB Prisma.