GO! De Leefschool Oosterzele

Ik, jij = samen wij!

Forum

In ons amfitheater vindt ons forum maandelijks plaats op vrijdagnamiddag. Het is een ontmoeting van kinderen, het voltallige team, ouders, grootouders, vrienden van de school, … Op een forum gaan we uitwisselen en delen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om de eigen projectwerking voor te stellen aan elkaar.

Waarom een forum?

Elke groep zorgt voor leerinhoudelijke info en/of een artistiek intermezzo. Ook bespreken we wat goed ging, wat minder goed ging. We vertellen waar we fier op zijn, wat ons verwonderd heeft en wat we beleefd hebben. We genieten van het samenzijn, we geven applaus en we maken samen plezier.  

De hele school samenbrengen heeft als doel de school als gemeenschap samen te brengen en het leren spreken in en omgaan met grotere groepen aan te moedigen.