GO! De Leefschool Oosterzele

Ik, jij = samen wij!

Ouderwerking

In methodeonderwijs is ouderparticipatie een belangrijk uitgangspunt. Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Ze dragen de idee van de methodeschool uit en gaan in dialoog met kind en betrokken leraren. Ze bieden een helpende hand en ze reflecteren samen met het schoolteam (en de kinderen) over de kwaliteit van het onderwijs waar zij voluit en bewust voor hebben gekozen. Ze geven pluimen, constructieve kritiek en geven ideeën waaruit plannen voor een groep of de school groeien. 

Ouderparticipatie

Ouders kunnen deelnemen aan het kringgesprek, helpen bij tuinwerkdagen, voorlezen in de klas, een praatcafé bezoeken enz.

GO! de Leefschool spreekt ook graag de kennis en deskundigheid van de ouders aan. Bij het uitbouwen van de projecten is de inbreng van professionele ervaringen vaak heel nuttig. Het aanbod van interessante bezoeken, ideeën of actieve medewerking komt de ervaringen van de leerlingen enkel ten goede.

Wanneer het nodig is om met een groep ouders samen te praten over een bepaald thema, of als er bepaalde vragen rijzen, richten we een leefgroepsamenkomst in

Daarnaast kunnen alle ouders ook deelnemen aan de bijeenkomsten van de oudervereniging.

Enkele sfeerbeelden van ouderactiviteiten: Sprookjestocht, planten verkopen, bouwen aan buitenkeuken voor de kleuters,…

ouderactiviteit Sprookjeswandeling GO! de Leefschool Oosterzele
ouderactiviteit plantenverkoop GO! de Leefschool Oosterzele
buitenkeuken kleuters GO! de Leefschool Oosterzele