GO! De Leefschool Oosterzele

Ik, jij = samen wij!

Leerlingenraad

Het spreekt voor zich dat leerlingen mee vorm kunnen geven aan onze leefschool en de leerlingenraad is hiervoor het middel bij uitstek. Jaarlijks stellen we een leerlingenraad samen om samen met de leerlingen de schoolwerking nog beter uit te bouwen.

De werking van de leerlingenraad

  • In de leerlingenraad zetelen telkens twee leerlingen uit elke groep van de lagere school. Een leerkracht neemt de begeleiding op zich.

  • In september wordt in elke groep een verkiezing gehouden waarbij de twee leerlingen met de meeste stemmen gedurende dat schooljaar vertegenwoordiger zijn van de leerlingenraad. Zowel de vertegenwoordigers als leerkrachten en directeur kunnen agendapunten voorleggen op de maandelijkse bijeenkomst. De leerlingen konden op deze manier alvast hun stempel drukken op de GO! de Leefschool door het wieltjespad in te voeren, massaal over te schakelen op brooddozen, afval te sorteren,…

  • We vinden het belangrijk dat naar de mening van alle leerlingen gevraagd wordt. Dit gebeurt tijdens een klassenraad. De leden van de leerlingenraad nemen de ideeën uit die kring mee naar de vergadering. Na elke schoolraad brengen de leden verslag uit aan de klasgenoten.

Kindergemeenteraad

In de kindergemeenteraad van de Oosterzeelse scholen zetelen max. 2 kinderen waarvan één leerling uit het 5e leerjaar en één uit het 6e leerjaar.

Doelstelling?

  • kinderen vertrouwd maken met participatie
  • kinderen kennis laten maken met de democratie
  • stimuleren van hun sociale vaardigheden
  • verbinding creëren 
  • kinderen laten proeven van het opnemen van een maatschappelijk engagement

Vier keer per schooljaar komen de kinderen samen. Ze denken dan na over verschillende thema’s zoals ‘verkeer en veiligheid’, ‘welzijn en gezondheid’, ‘milieu en klimaat’, ‘vrije tijd’,…