Hartelijk Welkom!

Via deze gebruiksvriendelijke website kom je snel veel te weten over onze leefschool.

Veel lees -en kijkplezier.

Martine

 

 

 

 

Welkom bij de kleuterklas!

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Beste

Vanaf maandag 1 maart 2021 om 09.00u  starten de inschrijvingen voor broers en zussen voor schooljaar 2021-2022 op onze school. Omdat de fysieke inschrijvingen door de coronamaatregelen van de Vlaamse overheid opgeschort zijn, gebeuren de inschrijvingen digitaal. Op de startpagina van de website van onze school vindt u op 1 maart 2021 vanaf 9u een registratieformulier.

Vanaf maandag 22 maart om 9u starten de vrije inschrijvingen.

Hieronder vindt u informatie voor een vlot verloop van de inschrijving:

Volgorde van inschrijvingen: de inschrijvingen gebeuren chronologisch. De tijdsstempel die wordt geregistreerd in het online formulier geldt als het moment van inschrijving.

De informatie die zal gevraagd worden:

Naam en voornaam kind

Geboortedatum kind

Contactgegevens ouders

Voor welke leerlingengroep u wenst in te schrijven

Wenst u meerdere kinderen in te schrijven? U dient dit formulier voor elk kind apart in te vullen. U kan de link opnieuw openen of op het einde kiezen om nog eens te antwoorden

Volzette groepen/wachtlijst: hou er rekening mee dat een aantal leerlingengroepen al volzet zijn of tijdens de inschrijvingsperiode volzet worden. Via dit inschrijvingsformulier kan u zich dan wel verzekeren van een plaats op de wachtlijst. U krijgt dan een officieel document met de plaats op de wachtlijst. Van zodra er plaats vrijkomt, zal de school u contacteren om na te gaan of u interesse hebt om alsnog in te schrijven.

Elke leerlingengroep heeft een capaciteit van 22 leerlingen.

Het aantal vrije plaatsen per leerlingengroep voor de start van de vrije inschrijvingen vindt u hieronder (dit overzicht wordt niet aangepast tijdens de inschrijvingsperiode).

Geboortejaar 2019: 9 plaatsen
Geboortejaar 2018: volzet
Geboortejaar 2017: volzet
Geboortejaar 2016: volzet
Eerste leerjaar: volzet
Tweede leerjaar: volzet
Derde leerjaar: volzet
Vierde leerjaar: volzet
Vijfde leerjaar: volzet
Zesde leerjaar: volzet

De inschrijving finaliseren: om een inschrijving te finaliseren, is er bijkomende informatie nodig en is een handtekening bij het pedagogisch project en het schoolreglement. Dit wordt na het invullen van dit formulier geregeld.

Via onderstaande link kunnen jullie uw kind inschrijven:

Inschrijvingsformulier

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen.
Met vriendelijke groeten

Ilse De Gusseme
Directeur

Verkiezing schoolraden GO! Dendermonde

No Title

No Description

Proclamatie N6 schooljaar 2019-2020

Sommige leerlingen van N6 maakten een filmpje voor de proclamatie.

Robbert

Robbert

Proclamatie Leefschool Oosterzele 2019-2020: Robbert

Floriant

Floriant

Proclamatie Leefschool Oosterzele 2019-2020: Floriant

Timpe

Timpe

Proclamatie Leefschool Oosterzele 2019-2020: Timpe

Emiel

Emiel

Proclamatie Leefschool Oosterzele 2019-2020: Emiel

Lisa

Private video on Vimeo

Join the web’s most supportive community of creators and get high-quality tools for hosting, sharing, and streaming videos in gorgeous HD with no ads.

Ella

Private video on Vimeo

Join the web’s most supportive community of creators and get high-quality tools for hosting, sharing, and streaming videos in gorgeous HD with no ads.

Brief coronavirus 13 maart 2020

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om in alle scholen de lessen te schorsen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen moeten worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Voorzie een lunchpakket want er worden t.e.m. vrijdag 03/04/2020 geen warme maaltijden bereid.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie,….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

We zullen u zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere ontwikkelingen. We zullen hiervoor communiceren via Smartschool, maar ook via onze Facebookpagina en de website van de school.

We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen.

Brief coronavirus 11 maart 2020

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?  

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen (meerdaagse) buitenlandse excursies uit. Eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we volgende activiteiten NIET laten doorgaan:

12/03: Leefgroepvergadering van  leefgroep 4 en 3

16/03: uitstap naar de boerderij in Drongen voor leefgroep 2

16/03 – 18/03: GWP geschiedenisklas leefgroep 5

19/03: uitstap naar Eine voor leefgroep 5

19/03: uitstap naar de bibliotheek leefgroep 4

20/03: uitstap naar De Volle Maan voor de schildpadjes

20/03: uitstap leefgroep 5 naar  Raversijde met de trein

24/03: uitstap N6 naar bibliotheek

28/03: ouderactiviteit “ The great escape” en fuif

Zwemmen leefgroep 3

Ik wacht nog op info rond het inschrijvingsmoment voor het schooljaar 2020-2021 vanaf maandag 23/03 en voor de consulten jongste kleuters en hun ouder die op onze school doorgaan.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

LG5 project seksualiteit (04/19)

LG 5 Project seksualiteit april 2019

Explore this photo album by De Leefschool on Flickr!

Boerderijklassen 2019

Boederijklassen 2019

Filmpje

GAST_De leefschool_ eigen films

This is “GAST_De leefschool_ eigen films” by De Leefschool on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Stopmotionfilm van de Maanvisjes en Zeepaardjes

GAST_de leefschool

This is “GAST_de leefschool” by Animatiefilmatelier Wetteren on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.