ouderparticipatie

Rol van de ouders

Ouders nemen deel aan het hele schoolgebeuren en mogen zich thuis voelen op de Leefschool. Die betrokkenheid is een typische, onmisbare troef van het methodeonderwijs: de leerlingen zien hun realiteit hierdoor niet opgedeeld in een thuis- en een schoolomgeving, maar als één geborgen wereld. Ouders kunnen deelnemen aan het kringgesprek, helpen bij tuinwerkdagen, voorlezen in de klas, een praatcafé bezoeken enz.

De leefschool spreekt ook graag de kennis en deskundigheid van de ouders aan. Bij het uitbouwen van de projecten is de inbreng van professionele ervaringen vaak heel nuttig. Het aanbod van interessante bezoeken, ideeën of actieve medewerking kan de ervaringen van de leerlingen enkel ten goede komen.

Wanneer het nodig is om met een groep ouders samen te praten over een bepaald thema, of als er bepaalde vragen rijzen, richten we een leefgroepvergadering in.  Leefgroepvergaderingen kunnen ook worden georganiseerd om een project in te leiden of om geïntegreerde werkperiodes (GWP) (vb. bos-, zee-, plattelandsklas,…) voor te stellen. Om te kunnen spreken van een open, echte dialoog is deelname aan deze vergaderingen door de ouders wenselijk.

Wij verwachten ook van de ouders dat zij regelmatig de schoolagenda, de pakketten en/of werkbladen inkijken en ondertekenen. Zij kunnen, liefst na afspraak, steeds terecht bij de begeleider voor vragen omtrent de leerprestaties of gedragingen van hun kind.

Daarnaast kunnen alle ouders ook deelnemen aan de bijeenkomsten van de oudervereniging.