visie

De Leefschool is een plek om te leren en te experimenteren, maar bovenal om te leven. In een gezellige omgeving met veel groene speelruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel. Pas dan is er ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren.

Het spreekt voor zich dat wij net zoals in andere basisscholen de eindtermen bereiken, maar hierbij hanteren wij een totaal andere methode die vertrekt vanuit de eigenheid van elk kind en bestaat uit vijf fasen:

  • Geborgenheid en veiligheid: pantoffels, sfeerlampjes, kussens, onze hele school is ingericht als een groot huis met vele hoekjes en kamers waar elk kind zich snel kan thuis voelen. In de centrale ontmoetingsruimte, zeg maar de living, is er plaats voor een spel, een optreden, een stevig gesprek en overleg. De klassen liggen als kamers rond de living. Je vindt er een knusse zithoek voor een kringgesprek ’s morgens, een computerhoek, een leerhoek met werktafels en een ruim bord, een keukenhoek voor alle mogelijke experimenten, grote tafels om werkstukken te maken en als je naar buiten kijkt, zie je misschien wel de kippenren… Pas als een kind zich op zijn gemak voelt, kan hij de wereld beginnen ontdekken.
  • Zelfbewustzijn en sociaal leven: net zoals er thuis broertjes of zusjes zijn, leef en leer je op school samen met kinderen van verschillende leeftijden. In deze leefgroepen steekt je kind veel op van de oudere leerlingen en zorgt het op zijn beurt voor de kleintjes. Papa’s en mama’s springen even binnen, helpen een handje of komen gewoon meegenieten op het forum. In deze huiselijke sfeer mogen kinderen zichzelf zijn en leren ze groeien in sociale omgang. Via de dierenstad van Axen leren ze bovendien hoe ze hun gevoelens en gedragingen kunnen verwoorden en hoe ze conflicten kunnen oplossen.
  • Kritisch kiezen: waarom en wat en hoe? Kinderen zijn wandelende vraagtekens die met een gezonde nieuwsgierigheid hun omgeving onderzoeken. Op de Leefschool bepalen ze zelf hun projectonderwerpen: dino’s, de ruimte, hoe bouw ik een huis… vanuit hun eigen interesses leren kinderen om gericht informatie op te zoeken, uitstapjes te regelen, een product voor te stellen.
  • Leren door ervaren: de kleine ontdekkingsreizigers leren nu zelfstandig oplossingen voor problemen te vinden én hun tijdsindeling te plannen. Waar je kind aanvankelijk een gestructureerde weekindeling krijgt opgelegd, kiest het op het einde van de schooltijd zelf of het vandaag z’n pakket rekenen maakt of toch liever even dat taalbad induikt. Maar tegen het einde van de week moet alles af!
  • Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving: met alle bagage op zak kan, wil en durft je kind op een kritische wijze en met een heel eigen kleur de wereld benaderen. Het weet dat dingen kunnen lukken of mislukken, maar kan daar op een gezonde manier mee overweg. Verantwoordelijkheid opnemen, zichzelf evalueren, terecht verdiende pluimen op de hoed steken…je kind wordt bevestigd in zijn zijn en voelt zich thuis in de wereld.

Wil je nog wat meer achtergrond over deze gefaseerde methode van pedagoog Carl Medaer, download dan hier de schoolbrochure.