schoolreglement

Via onderstaande link kan het schoolreglement bekeken worden:

Het schoolreglement gaat in op 1 september 2022.