schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan met een mandaat van vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit :

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel: Els De Lange, Lieselot Arnout, Olaia Van de Woestijne
  • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus: Joke Deraedt, Janna Van der Heyden
  • 3 ouders verkozen door en uit de ouders: Jonne De Koning, Joris Van Crombrugge, Bert Verstraete
  • Ook de directeur maakt er deel van uit: Ilse De Gusseme

De schoolraad en de oudervereniging kunnen financiële en andere ondersteuning bieden bij de aankoop van didactische materialen en de verfraaiing van gebouwen en speeltuigen onder de vorm van sponsoring.