schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan met een mandaat van vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit :

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel: Els De Lange, Marjolein Nieuborg, Nele Vervenne
  • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus: Jonne De Koning, Sabrina De Vriendt
  • 3 ouders verkozen door en uit de ouders: Maaike Afschrift, Annelies Sevenant, Thomas Van Theemsche
  • Ook de directeur maakt er deel van uit: Martine Vande Moortele

De schoolraad en de oudervereniging kunnen financiële en andere ondersteuning bieden bij de aankoop van didactische materialen en de verfraaiing van gebouwen en speeltuigen onder de vorm van sponsoring.