geschiedenis en toekomst

Geschiedenis

In september 1964 werd de toenmalige rijksbasisschool te Oosterzele opgericht. Directeur Goeminne slaagde erin om met een tiental kinderen en enkele leerkrachten van start te gaan. Deze school groeide uit tot een grote traditionele school met een leerlingenpiek van 220 kinderen. Maar na 29 jaren, vele directiewissels en een sterke terugloop van het leerlingenaantal (op dat moment nog 41 kinderen) kwam men tot het besluit om deze school om te vormen tot een ervaringsgerichte methodeschool.

In het schooljaar 1992-1993 werd contact opgenomen met Carl Medaer, de bezieler van methodescholen. Hij bracht een frisse wind in onze school. Er kwam een grote campagne met veel persaandacht: er waren informatiedagen voor geïnteresseerde ouders, bijscholingen voor teamleden, muren werden gesloopt,… kortom de Leefschool was geboren !

Op 1 september 1993 werden onze inspanningen beloond met de inschrijvingen van 76 kinderen verspreid over 5 groepen. Het leerlingenaantal bleef gestaag toenemen: de ruimte in de school werd geheroriënteerd. De beginwaarden en de inhoud bleven echter dezelfde.

In 1998 ging Carl Medaer met pensioen, maar hij zag dat het goed was want scholen met zo’n kindgerichte aanpak en thuisvriendelijke inrichtingen kunnen enkel het welbevinden van de kinderen verhogen.

Op 1 december 2002 werd Martine Vande Moortele, die voordien actief was als leerkracht in de Leefschool, aangesteld als directie.

Onze school is een lerende organisatie. Leren van elkaar, overleggen en daarin groeien doen we dag na dag. Geen enkele beslissing nemen we alleen. Problemen worden meteen en rechtstreeks met alle betrokkenen uitgesproken.

Een goedwerkende oudervereniging, een actieve leerlingenraad, een gemotiveerd team en enthousiaste kinderen: in deze boeiende en plezante “onderneming” die de “Leefschool” heet, vormen zij het cement dat het geheel samenhoudt.

We proberen er samen voor te zorgen dat de kinderen, om wie het allemaal begonnen is, zich goed voelen in hun school!

Toekomstplannen

Het is de bedoeling om onze school nog verder uit te bouwen als Leefschool. Pedagogisch-didactisch wordt een platform gecreëerd waar leerkrachten en directie samen de leefschoolvisie verder vorm kunnen geven, al dan niet bijgestaan door de pedagogische begeleidingsdienst of andere nascholingsorganisaties.