starterskit

 • De Leefschool hanteert methodeonderwijs : welke methode wordt gebruikt ? »

  Wij bereiken de eindtermen voor het basisonderwijs via de methode van pedagoog Carl Medaer. De methode is gebaseerd op 5 fasen die je kind doorloopt op zijn eigen tempo en met de hulp van de begeleiders, de ouders, de vriendjes: geborgenheid en veiligheid, zelfbewustzijn en sociaal leven, kritisch kiezen, leren door ervaren en ingrijpen in de eigen leef- en leeromgeving.

  We werken in leefgroepen zodat alle kinderen kunnen leren van elkaar en leren zorg dragen voor een ander.Daarnaast kiezen we resoluut voor projectwerking waarbij de leerlingen zelf een onderzoeksonderwerp afbakenen, onder de loep nemen en hun eindproduct voorstellen. Elk kind kan en mag groeien in “zichzelf zijn” via deze ervaringsgerichte methode. Wil je nog meer uitleg over onze visie, klik dan hier.

 • Voor welke doelgroep is de Leefschool geschikt? »

  Pili pili voor de een, dragon voor de ander, maar voor elk wat wils. Het uitgangspunt van de Leefschool is het kind zelf met zijn eigen noden en dromen, zijn eigen bedachtzame pas of hazentempo.

  We besteden dus niet alleen aandacht aan leerlingen die wat bijkomende ondersteuning nodig hebben, maar even goed aan kinderen die een tikkeltje meer uitdaging aankunnen.

  Via projectonderwijs en contractwerk kunnen we deze differentiatie verwezenlijken.
   
   

 • Is er orde en discipline op de Leefschool? »

  Bonte gordijnen, een knusse kring met kussens, de Leefschool is een gezellige plek waar je kind zich thuis voelt. En ja, je kan misschien nog een pantoffel vinden in een of ander vergeethoekje, maar een té steriele omgeving smoort meteen ook alle creatieve microben en leuke hersenspinsels in de kiem…

  We geven je kind een duidelijke dagindeling en structuur, maar geen strak keurslijf. Openheid, maar op een beleefde en correcte manier. Durf, maar geen overmoed. Kortom, een gezond evenwicht om de wereld te exploreren.

 • Is er voldoende bewegingsruimte voor kinderen? »

  Ja! Schoolgangers leiden vaak een veel te zittend leven en daarom grijpen wij alle bewegingskansen met beide handen aan. Zwemmen, turnen, yoga… het komt allemaal ruimschoots aan bod bij ons.

  En tijdens de vrije momenten kunnen de kinderen naar hartenlust ravotten in onze grote tuin: een gigantische zandbak, een speelbosje, fietsjes of driewielers voor de kleuters en voor de “groten” een tipi en wilgenhut om zich in te verstoppen, een speeltuintje, een voetbalveldje enz.Reken daarbij nog de kleutermoestuin, de kruidentuin en de kippenren en we zijn terecht fier op deze boeiende en grote bewegingsruimte.

 • Opvang, busvervoer, maaltijden…prangende, praktische vragen? »

  Als nieuwe ouder heb je wellicht heel wat prangende, praktische vragen. De antwoorden hierop vind je bij de rubriek praktisch. Daarnaast zijn ook de praat- en koffiecafés een echte aanrader: dit zijn gezellige ontmoetingsmomenten voor en door ouders.Bij een hapje en een drankje kan je informeel van gedachten wisselen met andere ouders, keuvelen over alledaagse ditjes en datjes, afspraken maken i.v.m. carpooling, brainstormen over nieuwe schoolprojecten,…

  Sta je te trappelen om naar het volgende praatcafé af te zakken, kijk dan als de bliksem naar de kalender!

 • Waar kan mijn kind terecht na de Leefschool? »

  Leefschoolleerlingen die het getuigschrift basisonderwijs op zak hebben, kunnen rekenen op nog heel wat meer handige bagage: communicatievaardigheden, projectwerking, ondernemingszin, zelfstandig werk, groepswerk, leerstof en huiswerk realistisch plannen enz.Deze vaardigheden en werkvormen bereiden de leerlingen goed voor op het middelbaar onderwijs waardoor ze vlot kunnen doorstromen naar om het even welke secundaire school.

  Uiteraard staat het team van gemotiveerde leerkrachten, de directie en het CLB klaar om de ouders en de leerlingen te helpen in hun keuze voor een verdere studieloopbaan!

 • Kan ik een rondleiding krijgen? »

  Kom gerust de sfeer eens opsnuiven op ons jaarlijkse Leefschoolfeest in mei: je krijgt er een rondleiding door de juf of meester en je kan ook nog een taartpunt, een streepje muziek of een kleuteroptreden meepikken.

  Je kan ook gewoon een afspraak maken bij directrice Martine voor meer uitleg en een rondleiding.

  Welkom!