opvang

Opvang

Er is voor- en naschoolse opvang van 7.00u tot 18.00u (georganiseerd door de gemeente op het domein van de Leefschool). Op woensdag duurt de opvang tot 12.30u. Het middagtoezicht wordt verzorgd door het team. Een extra toezichthouder, betaald met dienstencheques, is ook aanwezig op de Leefschool.

De kleuters spelen in het kleuterblok onder toezicht van Kathy Moreels. Ze kunnen tekenen, fietsen, klauteren op de speelheuvel enz.

De lagerschoolkinderen kunnen zich uitleven in de speelzaal en op de speelplaats. Zij staan onder toezicht van Isabelle Godichiabois. Voor de oudere kinderen (leefgroep 5) is een huiswerkklasje beschikbaar.

Wanneer je je kind komt ophalen, vragen we je om dit steeds te melden aan de opvangbegeleider zodat ze je kind kan uitscannen.

Indien je je kind op woensdag niet voor 12.30u kan ophalen moet je dit ook uiterlijk ‘s morgens doorgeven aan de buschauffeur zodat hij je kind naar de centrale opvangplaats in de Korte Ambachtstraat kan brengen waar het gemeentebestuur de naschoolse opvang organiseert.

Prijzen

Alle scholen in de gemeente Oosterzele hanteren hetzelfde prijskaartje voor het middagtoezicht en de naschoolse opvang:

Kosten middagtoezicht:

  • € 0,60 eerste kind
  • € 0,40 tweede kind
  • € 0,40 derde kind
  • vierde kind gratis

Kosten voor-en naschoolse opvang:

  • € 0,90 per begonnen half uur voor het eerste kind
  • € 0,60 per begonnen half uur voor het tweede kind
  • € 0,40 per begonnen half uur voor het derde kind
  • Woensdag niet betalend tot 12.30u
  • Overige dagen betalend vanaf 15.45u

Dit bedrag wordt gebruikt om een toezichthoudend personeelslid te vergoeden.