inschrijving

Vanuit pedagogisch opzicht en met het oog op geschikte accommodatie werd voor elke groep een maximumcapaciteit van 22 kinderen bepaald. Door de groep te beperken kunnen we het kind echt centraal stellen en leerlinggericht werken: een onmisbare troef van het methodeonderwijs. Mocht de groep al voltallig zijn, dan kan je de naam van je kind steeds op de wachtlijst laten plaatsen.
Vanaf 7 maart 2022 om 8u30 kan je al broers en zussen (of halfbroers en -zussen, of stiefbroers, en -zussen) (geboortejaar 2020) inschrijven voor het volgende schooljaar.
Maandag 21 maart start de inschrijving voor kinderen van leerkrachten (voorrangsrecht). Vanaf dinsdag 22 maart 2022 om 8u kunnen dan de resterende plaatsen door andere kinderen ingevuld worden.

De inschrijvingen gaan dit jaar fysiek door op de school. Ingang via Keiberg (oprit tegenover de kapper).

Eens ingeschreven, blijft je kind dit uiteraard voor de rest van zijn schoolloopbaan. Dit geldt niet wanneer je een andere schoolkeuze maakt of wanneer je kind in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten.