inschrijving

Vanuit pedagogisch opzicht en met het oog op geschikte accommodatie werd voor elke groep een maximumcapaciteit van 22 kinderen bepaald. Door de groep te beperken kunnen we het kind echt centraal stellen en leerlinggericht werken: een onmisbare troef van het methodeonderwijs. Mocht de groep al voltallig zijn, dan kan je de naam van je kind steeds op de wachtlijst laten plaatsen.
Vanaf 1 maart 2021 kan je al broers en zussen (of halfbroers en -zussen, of stiefbroers, en -zussen) inschrijven voor het volgende schooljaar.
Vanaf 22 maart 2021 kunnen de resterende plaatsen door andere kinderen ingevuld worden.

Eens ingeschreven, blijft je kind dit uiteraard voor de rest van zijn schoolloopbaan. Dit geldt niet wanneer je een andere schoolkeuze maakt of wanneer je kind in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten.

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

Via onderstaande link kunnen jullie uw kind inschrijven:

REGISTRATIEFORMULIER 2020-2021