busvervoer

Busvervoer

Wij beschikken over een eigen schoolbus en kunnen leerlingen dus thuis ophalen en afzetten. Wil je gebruikmaken van deze service of doet er zich een plotse wijziging voor (bv. ziekte), dan geef je een seintje aan de busbegeleidster Karin De Bruycker (Tel. 0496/71.31.77), tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Zij is enkel verantwoordelijk voor het toezicht op de bus. Begeleiding door ouders bij het in- en uitstappen is dus noodzakelijk.

Busreglement

 • ik stap rustig op (zonder duwen)
 • ik ga kalm zitten
 • ik praat stilletjes
 • ik verloop niet tijdens het rijden en blijf zitten
 • ik snoep niet, drink niet en eet niet op de bus
 • ik breng geen elektronische apparatuur mee op de bus
 • ik plaats mijn boekentas op de grond
 • Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich NIET meer onder de hoede van de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dat ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg waar de bus stopt.
 • De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de schoolbus aanricht.
 • Wanneer een leerling het schoolbusreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de schoolbus ontzeggen.

Prijzen

Voor het busvervoer worden de tarieven van de Lijn gehanteerd:

 • leerlingen die op 4 km. of meer van de dichtstbijzijnde GO-school wonen: gratis
 • leerlingen die op minder dan 4 km. van de dichtstbijzijnde GO-school wonen, hebben volgende keuzes:
  • rit: € 1,60
  • abonnement per trimester
   • 1ste trimester
    • 1ste kind: € 86,00
    • 2de kind: € 68,80
    • 3de kind: € 22,40
    • kleuters: € 22,40
   • 2de en 3de trimester
    • 1ste kind: € 64,50
    • 2de kind: € 51,60
    • 3de kind: € 16,80
    • kleuters: € 16,80

Per leerling wordt door het secretariaat de voordeligste formule berekend en via de factuur doorgegeven aan de ouders.