oudervereniging

De werking van de oudervereniging

Álle ouders zijn lid van de oudervereniging en mogen items doorgeven via de directie om op de agenda te plaatsen. Daarnaast wordt samen met de directie een planning opgemaakt van praatcafés en activiteiten. Per activiteit dienen minstens twee ouders hun schouders eronder te plaatsen.

In het verleden werden bijvoorbeeld al een rommelmarkt, een benefietconcert, een kinder- en ouderfuif, een vrij podium georganiseerd, telkens met de nodige schwung en ambiance! De financiële middelen die ingezameld worden bij dergelijke activiteiten, kunnen ingezet worden bij de aankoop van didactische materialen en de verfraaiing van gebouwen en speeltuigen. Zo zien ouders hun inspanningen vaak rechtstreeks vertaald in het welbevinden van hun kinderen.

Kortom, het is de bedoeling dat de oudervereniging geen klachtenbank is, maar een constructieve, ondersteunende kracht in de Leefschool!

In het begin van elk schooljaar worden de data vastgelegd voor de bijeenkomsten van de oudervereniging. Deze bijeenkomsten vinden telkens plaats in de leraarskamer om 20.00 uur.

Tijdens de oudervereniging zijn directie en/of twee afgevaardigde teamleden aanwezig. Het is de bedoeling dat zij het team vertegenwoordigen of items meenemen naar de teamvergadering.

Het verslag wordt opgenomen in de schoolkrant Flashboem zodat alle ouders geïnformeerd worden.

Verslagen

De verslagen van de oudervereniging vind je in de flashboem en op smartschool.