greenteam

Hoe groen is het greenteam

Een apart team op school vormt het Greenteam. De naam spreekt voor zich, het bestaat uit een groep ouders, leerkrachten en kinderen die de natuur een warm hart toedragen. De natuur in zijn verschillende facetten.

De kern van het Greenteam wordt gevormd door een aantal ouders. Zij komen regelmatig samen en vormen als het ware de denktank.

Daarnaast is een deel van het Greenteam bezig met MOS: Milieuzorg Op School.
Zij zijn het die onder de aandacht brengen dat bijvoorbeeld zorgzaam wordt omgegaan met energie en die het gebruik van een brooddoos stimuleren.

Een ander facet zijn de Natuurouders, zij werken ondersteunend als leerkrachten hulp nodig hebben bij activiteiten rond natuur of milieu.

Daarnaast is er een groepje dat zich gerichter bezig houdt met het aanleggen en onderhouden van de schooltuin. Zij hebben er voor gezorgd dat dit jaar de schooltuin verrijkt werd met een kruiden-en groententuin.

Nog een ander facet van het Greenteam vormen de atelieractiviteiten rond natuur en milieu voor de kinderen.

Ook organiseert het Greenteam 2 maal per jaar een tuinwerkdag. Dan slaan ouders, kinderen en leerkrachten de handen samen om onze Leefschooltuin te onderhouden en op te waarderen.

Misschien zag je op school het kippenren, ook dat is het werk van een groepje ouders. Zo kunnen de kinderen genieten van de aanwezigheid van dieren èn krijgen de resten van het middagmaal een zinvoller einde dan de vuilnisbak.

Draag jij dit alles ook een warm hart toe, dan ben je heel erg welkom in het Greenteam. Het Greenteam is volledig vrijblijvend, zowel eenmalige medewerking of meermale inzet wordt evenzeer gewaardeerd!

Contact

Katrijn Lamps

coördinator greenteam