communicatieteam

Nut van het communicatieteam

Geen woorden maar daden, maar ook geen daden zonder woorden. Het communicatieteam bestaat uit een groepje ouders dat graag brainstormt over communicatie in de brede zin van het woord.

Ze willen o.a. de communicatiekanalen bevorderen door de uitbouw van deze website (zowel inhoud als vorm), werken aan de public relations (externe communicatie), het stroomlijnen van mededelingen, …

Contact

geert roels

coördinator communicatieteam

communicatieteam@leefschool.be