leerlingenraad

Het spreekt voor zich dat leerlingen mee vorm kunnen geven aan de Leefschool en de leerlingenraad is hiervoor het middel bij uitstek. Jaarlijks stellen we een leerlingenraad samen  om samen met de leerlingen de schoolwerking nog beter uit te bouwen.

De werking van de leerlingenraad

In de leerlingenraad zetelen de directie en telkens twee leerlingen uit elke groep van de lagere school.

In september wordt in elke groep een verkiezing gehouden waarbij de twee leerlingen met de meeste stemmen gedurende dat schooljaar vertegenwoordiger zijn van de leerlingenraad. Zowel de vertegenwoordigers als de directie kunnen agendapunten voorleggen op de maandelijkse bijeenkomst.

De leerlingen konden op deze manier alvast hun stempel drukken op de Leefschool door het wieltjespad in te voeren, massaal over te schakelen op brooddozen, afval te sorteren, een werkgroep samen te stellen voor het schilderen van de speelzaal en toiletten in bonte kleuren,…

Soms is het ook belangrijk dat naar de mening van alle leerlingen gevraagd wordt en dan brengen de leerlingvertegenwoordigers de discussiepunten naar de eigen groepskring. De ideeën uit die kring komen terug naar de leerlingenraad.

klasvertegenwoordigers

Maanvisjes Lasse Bas
Zeepaardjes Seppe Nora
Stokstaartjes Aliéna Thibeau
Gekko’s Lenn Warre
Griffioenen N5 Tuur Felix
Griffioenen N6 Pina Liesl

Verslagen

De verslagen van de leerlingenraad vind je in de FlashBoem en worden telkens besproken op het eerstvolgende forum.