wat is wat

Godsdienst/zedenleer

Op de Leefschool zijn er acht keuzes levensbeschouwing: het anglicanisme, de islam, israëlitische godsdienst, het rooms-katholicisme, orthodoxe godsdienst, protestants-evangelische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en vrijstelling. Voor 30 juni geef je aan welke vorm je kind kiest uit deze rijke waaier van levensbeschouwelijke lessen of kan je een wijziging doorgeven.

Wat houden deze lessen in ?

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen leerlingen zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen en onderzoeken ze die van zichzelf.

Via allerlei gespreksvormen leren de leerlingen dat niet iedereen dezelfde mening heeft, ontdekken ze de visie en argumenten van anderen en leren ze vrij en zelfstandig denken. Via diverse spelvormen drukken de leerlingen zich zowel verbaal als niet-verbaal uit en leren ze handelen volgens hun eigen inzichten. Door middel van een groepswerk leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen, op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan. Het zijn stuk voor stuk leuke manieren waarmee we leerlingen laten groeien tot fijne, autonoom denkende en handelende jongeren. Jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en rechtvaardige manier, zich willen engageren om mee te bouwen aan een mooiere wereld. Afhankelijk van de godsdienstkeuze zal de invalshoek mee bepaald worden.

Turnen

Bewegen is gezond! Meerdere malen per week krijgen de kleuters bewegingsopvoeding. Wekelijks geven de leerkrachten van de lagere school zelf hun lesuren turnen. Deze turnmomenten vinden plaats in de sporthal De Kluize in Scheldewindeke of op school.

Verkeerswerking

In overleg met de gemeente, de politie, de schoolraad, de oudervereniging en het volledige leerkrachtenteam, proberen we om een veilige omgeving op en rond de school te creëren. Een groot deel van de verkeersveiligheid hangt echter af van de manier waarop de ouders zich met hun auto’s rondom de school gedragen en hoe de fietsers zich bewegen in het verkeer. Wij geven graag de volgende aandachtspunten mee:

  • Parkeer niet met je wagen op het voetpad want hiervoor kan je een fikse boete krijgen van de politie. Tip: er is een parking tegenover het gemeentehuis.
  • Rondom de schoolomgeving geldt de ZONE 30. Gelieve deze snelheid te respecteren, want je weet maar nooit dat er plots een kind de straat oversteekt!!!
  • Wie als leerling met de fiets naar school komt, is verplicht een fietshelm te dragen. Wij raden ook aan een fluovestje te dragen op de fiets. Nieuwe leerlingen kunnen gratis een fluovestje afhalen bij de directie. Ook wie te voet komt kan gratis een fluovestje op school verkrijgen.

Hoe minder auto’s op de weg, hoe veiliger en gezonder de schoolomgeving is: we juichen carpooling dus ten zeerste toe en stimuleren fietspooling georganiseerd door ouders. Tijdens de fietsweek zetten we de tweewielers trouwens nog eens extra in de verf.

Het kan ook nuttig zijn om te weten dat de verzekering eist dat de leerlingen de kortste/veiligste weg nemen tussen school en huis om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding bij een eventueel ongeval.

Als je vragen hebt en/of ideeën wil opperen in verband met de verkeerswerking kan je best contact opnemen met de directie.

Yoga

Wat?

Je leert sissen als een slang, brullen als een leeuw, je terugtrekken als een muisje, waggelen als een pinguïn… yogalessen op een speelse, kindvriendelijke manier.

Waarom?

Op onze school vinden wij het kind in zijn totaliteit belangrijk, lichaam én geest. We bieden onze leerlingen de kans om enerzijds een lenig en gezond lichaam te ontwikkelen en anderzijds om het intellectuele en creatieve denken te stimuleren. Via yoga bevorderen we een goede lichaamshouding, de motorische vaardigheden, een goede weerstand, de werking van de spieren en andere organen, het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn, het concentratievermogen en de emotionele groei. Hierdoor wordt het kind dus lichamelijk sterker en geestelijk evenwichtiger.

Zwemmen

Wie?

Onze lagereschoolkinderen nemen een frisse duik en indien mogelijk organiseren we ook plonspartijen voor de kleuters in ondiepe wateren (hangt af van ouderbegeleiding).

Waar?

Onze leerlingen bewegen als vissen in het water in het zwembad van Zottegem, de Bevegemse Vijvers.

Wanneer?

Ongeveer 11 beurten per schooljaar per groep.

Begeleiding?

De zwempartijen gebeuren onder leiding van de klasleerkracht. Bij jonge kinderen kunnen ouders mee ingeschakeld worden.

Kosten?

De gemeente betaalt het gebruik van het zwembad voor de leerlingen van het derde leerjaar. Voor de overige groepen wordt het inkomgeld aangerekend via de schoolfactuur.