A B C

20110528_duurzame_markt_leefschoolfeest_230Wat is de axenroos en ruikt die lekker?
Welk vreemd kanon heet Flash-boem?
Is er een Romeins forum op de Leefschoolsite?
In dit alfabetisch overzicht vind je een korte uitleg van alle begrippen die te maken hebben met onze leefschoolwerking. Veel aha-erlebnissen toegewenst!

Hoor je toch nog zaken waarvan je niet weet wat ze zouden kunnen betekenen, aarzel dan niet contact op te nemen met het redactieteam en we zorgen zo snel mogelijk voor een aanvulling.

A

 • adreswijziging »
  Indien je adres wijzigt tijdens de schoolloopbaan van je kind gelieve dit door te geven aan het secretariaat of aan de directie.

 • Afvalstraatje »
  Het afvalstraatje is een speciale plek op onze school waar kinderen hun afval leren sorteren. Wil je weten waar de leerlingen de GFT, het papier, de PMD en het restafval scheiden, klik dan hier op de kaart van onze school.

 • Axenroos/Stad van Axen »
  De stad van Axen of de Axenroos is een stadsplan om kinderen wegwijs te maken in relaties en eigen gedragingen. Als Zara, 5 jaar oud, aan haar mama wil vertellen dat ze vandaag ruzie had met Leonie omdat die altijd in de aanval gaat en zij zich dan in het verdedigingshoekje gedrumd voelt, struikelt ze over haar eigen woorden, vindt ze de juiste termen niet en begint uiteindelijk hartstochtelijk te wenen… Kortom, Zara vindt haar weg niet in het doolhof van abstracte relationele begrippen. Via de Axenroos verwoordt Zara het nu als volgt:”Leonie en ik hebben vaak ruzie omdat zij altijd havik is en ik daardoor steenbok! Maar vandaag was ik een uil en toen lukte het! “Havik, uil, leeuw, bever, pauw, das, poes, kameel, schildpad en steenbok, elk dier heeft een specifieke plaats in de dierenstad en kan goedgemutst of slechtgehumeurd zijn. De kameel kan bijvoorbeeld wijze raad vragen en gehoorzamen, maar even goed té afhankelijk en onderdanig zijn. Via de dierenstad leren kinderen om vooral de positieve kanten van gedragsvormen te ontwikkelen én om erover te praten.Bij conflicten leren kinderen bovendien hoe ze deze kunnen oplossen door zich naar een andere as te verplaatsen. Je kiest er uiteindelijk zelf voor om vanuit het middelpunt of de markt een ander pad in te slaan: kruip je in je schulp? Geniet je als een spinnende poes? Volg je de tred van de kameel? Help je graag een beverhandje? Toon je liever eens je prachtige pauwenmantel? Maak je keuze en groei in sociale vaardigheid: je kunt elk pad in de dierenstad bewandelen en hoeft niet te blijven steken in steeds dezelfde (re)actieroute!Wie dit boeiende stadsplan nog verder onder de loep wil nemen, een kaartspel over de axenroos wil downloaden of het lied van de dierenstad wil meebrullen, kan terecht op www.axenroos.com.

B

C

 • CLB (= Centrum voor Leerlingenbegeleiding) »
  Het CLB (= Centrum voor Leerlingenbegeleiding) begeleidt de leerlingen op de volgende domeinen:
  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

  Het centrum werkt raadgevend en begeleidend, preventief en waar nodig remediërend. Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden.
  Daarnaast legt het CLB voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het dossier bevat o.a. het volgende: administratieve gegevens, registratie van de medische consulten, vaccinatiedata, informatie over de leerplichtbegeleiding en bijzonderheden van de begeleiding van leerlingen. Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk en alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

  Lees meer over de specifieke taken en bevoegdheden van het CLB in het schoolreglement.

  De Leefschool is verbonden aan het GO! CLB Prisma – vestiging Dendermonde.
  GO! CLB Prisma – vestiging Dendermonde
  Grote Markt 25 , 9200 Dendermonde
  Tel. 052 33 88 80
  e-mail: info@go-clbpirsma.be
  http://www.go-clbprisma.be.

 • Communie »
  Het communiefeest is een mijlpaal in het rooms-katholieke geloof. Op het einde van elk schooljaar wordt de datum van de viering van de eerste communie/het lentefeest en de bijhorende feestelijke receptie vastgelegd voor het volgende schooljaar. Op uitnodiging van de juf starten enkele ouderbijeenkomsten om goede afspraken te maken rond wie wat doet tijdens de viering.

D

E

F

 • Flash-boem »
  Flash-boem betekent Leefschoolnieuws heet van de naald! De wekelijkse, digitale schoolkrant is een niet te missen item waar leerlingen, directie, leerkrachten en ouders (na overleg met de directie) berichtjes, zoekertjes, grapjes, mededelingen kunnen lanceren.
  Wil je mee zijn met de dagdagelijkse perikelen van de Leefschool? Lees dan als de bliksem meer in de Flashboem van deze week! Je vindt hem hier op de website.

 • Forum »
  Het forum vindt tweewekelijks plaats op vrijdagnamiddag vanaf 14.30 uur als weekafsluiting. Het is een meeting van kinderen, personeelsleden, ouders, geïnteresseerden,.. Enkel de jongste kleutergroep houdt het afsluitmoment in hun vertrouwde klasje.
  Gedurende een halfuur krijgt iedereen de mogelijkheid om de eigen projectwerking voor te stellen aan elkaar. Elke groep zorgt voor leerinhoudelijke info en/of een artistiek intermezzo.
  Op dit levendige forum brengen de leerlingvertegenwoordigers van de leerlingenraad ook verslag uit van hun laatste vergadering.

 • Fruitproject »
  An apple a day keeps the doctor away! De Leefschool voert gezondheid hoog in het vaandel en stimuleert de leerlingen om fruit te eten.
  We vragen aan de ouders om elke dagen zelf een stuk fruit mee te geven aan hun kind.
  Ook op het thuisfront kunnen ouders een fruitbewustzijn creëren. We geven je alvast graag een receptje mee voor een gezond en grappig fruitegeltje.

  Benodigdheden: halve meloen, verschillende soorten fruit, satéprikkers, 2 kersen of schijfjes wortel (voor de ogen).

  Werkwijze: Snij de meloen doormidden en haal de pitjes met een lepel weg. Snij alle vruchten in blokjes, zodat ze gemakkelijk aan de satéprikkers kunnen blijven hangen. Rijg het fruit aan de stokjes, en steek de stokjes in de halve meloen. Zorg dat er een stevig stukje fruit aan de voorkant en achterkant zit, zodat het fruit er niet allemaal af schuift als een kind de prikker uit de meloen pakt. Zet de kersen of wortelschijfjes met een stukje van een prikker aan de meloen vast, zodat de egel oogjes krijgt.

  Ben je op zoek naar meer fruitrecepten, fruitige kunstenaars of een spannende groente- en fruitquiz, klik dan hier.

G

 • GO-onderwijs »
  Het GO!onderwijs (vroeger het Gemeenschapsonderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.
  Op lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.
  Op tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd. De Leefschool maakt deel uit van scholengroep 18 gelegen in de Brusselsestraat 97, 9200 Dendermonde. De algemeen directeur van deze scholengroep is Mevr. Tania De Smedt.
  Op centraal niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder bevoegd.

 • GWP »
  GWP of geïntegreerde werkperiode is een tweejaarlijks geplande meerdaagse uitstap zoals een bosklas, zeeklas, natuurklas, boerderijklas,… georganiseerd voor de kinderen van de lagere school. Afhankelijk van de leeftijd zijn er 2 tot 4 overnachtingen. Ook ouders kunnen hierbij vaak helpen (vervoer, hulp ter plaatse, organisatie van een activiteit,…)

 • Greenteam »
  Het Greenteam is een groepje ouders en leerkrachten die de natuur hoog in het vaandel dragen en van MOS een actief begrip willen maken. De werkgroep komt bijeen om ideeën uit te werken die verband houden met “groen” en de voorstellen worden nadien met het voltallige team besproken. Nadien kunnen de groene vingers en handen uit de mouwen gestoken worden om bijvoorbeeld een groentetuin voor kleuters en een kruidentuin voor de lagere school op poten te zetten waar ook tal van kriebelbeestjes te bespeuren vallen…

 • Grootouderfeest »
  Oma’s en opa’s aan de top! Elke twee jaar worden de grootouders actief betrokken bij de klaswerking van hun kleinkinderen: een optreden, werken met klei, kliederen en kladderen….. En uiteraard is er koffie en taart!

H

 • Hoekenwerk »
  Zowel bij kleuters als in de lagere school bieden we verplichte leerstof aan via hoekenwerk. De leerkracht bouwt de hoeken uit en de kinderen kunnen daarin meerdere malen vertoeven om al spelend te leren. Na verloop van tijd worden andere hoeken aangeboden zodat de leerlingen uiteindelijk alle leerstof doorgenomen hebben.

I

J

K

 • Kobe Keiberg »
  Dit is onze “schoolmascotte”. Zing je ons Kobe Keiberglied mee?

L

 • Leefgroep »
  De Leefschool bestaat uit verschillende leefgroepen waarin kinderen van twee leeftijden met elkaar samenwerken onder begeleiding van één of twee begeleiders. De kinderen zitten telkens gedurende twee schooljaren bij eenzelfde juf/meester.Dit unieke systeem van de leefgroepen zorgt ervoor dat:
  • jongere kinderen zien waarmee oudere kinderen bezig zijn waardoor ze een spontane belangstelling voor bepaalde activiteiten ontwikkelen.
  • kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten, wat het meest de veilige thuissituatie benadert.
  • oudere kinderen jongere helpen.
  • dat kinderen leren hulp aanvaarden, maar ook dat ze leren hulp geven omdat ze evolueren van de jongsten naar de oudsten van de leefgroep.
  • de kinderen dit proces enkele malen kunnen doormaken waardoor ze hun vaardigheden steeds kunnen uitbreiden.
  • de begeleider langer op stap is met dezelfde kinderen. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen en de begeleider elkaar door en door kennen. Zo kan men uitstekend inspelen op elkaar.

  Wil je meer weten over de Maanvisjes, de Schelpjes, de Griffioenen of een andere Leefgroep, klik dan hier.

 • Leefgroepvergadering »
  De leefgroepvergadering is een bijeenkomst die in de loop van het schooljaar wordt georganiseerd door de leerkracht. Dit moment geeft de ouders de kans om samen met de leerkracht de klaswerking te bespreken en de nodige vragen te stellen. Zowel leerkrachten als ouders kunnen items ter bespreking brengen.

 • Leefschoolfeest »
  Het leefschoolfeest is het hoogtepunt van het jaar! Elk jaar eind mei/begin juni steekt het feest in een ander themakleedje, maar de vaste ingrediënten blijven: muziek maestro please, kleurrijk uitgedoste kleuters, grime, enthousiaste ouders, lachende gezichten… Kortom, een feest van en voor iedereen: welkom!
  Ook nieuwe of toekomstige leerlingen en ouders zijn op deze dag van harte uitgenodigd voor een boeiende rondleiding in onze school.

 • Leerlingenraad »
  Per groep worden er vanaf leefgroep 3 jaarlijks 2 afgevaardigden verkozen. Zij komen maandelijks bijeen o.l.v. de directrice. Agendapunten worden besproken en door de kinderen aangevuld. Indien zij de mening nodig hebben van alle kinderen dan nemen zij het item mee naar hun groep. De ideeën uit de kring komen terug naar de leerlingenraad. Het verslag is te lezen in de Flashboem en wordt telkens besproken op het eerstvolgende forum.
  De leerlingenraad heeft een eigen plek op de website.

 • Lentefeest »
  Overal in de wereld vieren mensen feest. En ze hebben dat altijd al gedaan. De eerste sporen gaan terug tot dertigduizend jaar geleden! Al 30.000 jaar worden verhalen verteld over het ontstaan van de wereld met alles erop en eraan. En al die tijd waren mensen zo geboeid door het leven en de veranderingen daarin dat ze die mythen, die grote verhalen, vertelden op belangrijke momenten in hun leven. Ze begrepen immers zo weinig van wat er te zien was, dat ze het geheim hielden tot mensen rijp genoeg waren om die verhalen, die geheimen, door te geven. Dat was zó een belangrijk moment dat het gevierd werd. Natuurlijk weten wij nu veel meer dan vroeger, toch weten we niet hoe ons leven verloopt omdat omstandigheden kunnen veranderen en omdat we zelf keuzes maken.Het lentefeest op de leefschool is een feest vol symbolische waarden, waarbij het kind als feesteling centraal staat.We vieren het eerste gedeelte van het lentefeest in het Gentbos. Daar volgen de feestelingen een levenspad. Zoals we allen weten zijn bepaalde waarden en normen heel belangrijk in ons leven. Deze waarden en normen komen ze op het pad tegen.Na het bosgedeelte vertrekken we naar de school voor een feestelijke receptie. Deze receptie wordt samen gevierd met de communicanten en hun familie. Want hoe we ook denken en wat we ook geloven, samen deze grote veranderingen van het kind vieren is toch het mooiste dat we kunnen doen!Na een heerlijk hapje en een smakelijk drankje krijgt iedereen de kans om het feest op zijn manier verder te zetten.
  Op het einde van elk schooljaar wordt de datum van de viering van de eerste communie/het lentefeest en de receptie vastgelegd voor het volgende schooljaar.

M

 • Medicatie »
  Graag maken wij volgende afspraken in verband met het toedienen van medicatie:
  • Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.
  • Indien dit toch moet gebeuren, is het noodzakelijk dat een attest (hier link naar attest) door de behandelende arts wordt ingevuld.
  • De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
  • Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de CLB-arts contact opneemt met je huisarts.

 • MOS »
  MOS staat voor Milieuzorg Op School. Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen waaraan iedereen meewerkt om de school zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. De invulling hiervan bepaalt de school zelf. MOS omvat verschillende acties op gebied van afvalpreventie, energie, natuur, mobiliteit en water. Enkele laatste verwezenlijkingen zijn een vegetarische maaltijd op donderdag, aandacht voor het regelmatig verluchten van de klaslokalen, een afvalstraatje, het motiveren van het gebruik van boterhamdozen,…

N

O

 • Oudercontact »
  Tweemaal per schooljaar voorziet de school een oudercontact (voor de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar). Tussendoor kunnen zowel ouders als de leerkrachten een oudercontact aanvragen. Informele gesprekken vinden natuurlijk elke dag plaats!

 • Oudervereniging »
  Álle ouders zijn lid van de oudervereniging en mogen items doorgeven via de directie om op de agenda te plaatsen. Daarnaast wordt samen met de directie een planning opgemaakt van praatcafés en activiteiten. Per activiteit dienen minstens twee ouders hun schouders eronder te plaatsen.
  Meer info vind je hier.

P

 • Praatcafé »
  Het praatcafé is een gezellig ontmoetingsmoment voor en door ouders. Bij een hapje en een drankje kan je informeel van gedachten wisselen met andere ouders, keuvelen over alledaagse ditjes en datjes, afspraken maken i.v.m. carpooling, brainstormen over nieuwe schoolprojecten,… Sta je te trappelen om naar het volgende praatcafé af te zakken, kijk dan als de bliksem naar de kalender!

 • Projectwerking »
  Hoe zit de ruimte eigenlijk in elkaar? Waarom lopen er nu geen dino’s meer rond? Kunnen prinsessen ook paardrijden? Via projectwerking geven we antwoorden op de vragen die de leerlingen boeien en sluiten we lekker dicht aan bij hun leefwereld. Enthousiasme, motivatie, leren uit eigen ervaringen, zelf plannen en oplossingen zoeken, teamwork, daar draait het allemaal om tijdens onze projecten.

Welk project wordt het?

Chiara wil dit te weten komen en Titus eerder dat… Uit een berg losse ideeën en vragen worden de leukste weerhouden en eventueel gebundeld. Daarna kiezen we op democratische wijze in welk project we onze tanden zullen zetten. Sowieso zijn er een aantal voorwaarden:

 • Iedereen moet kunnen meedoen
 • Het moet uitvoerbaar zijn
 • Er moet een vraag zijn
 • We moeten een eindproduct hebben
 • Je moet erbij kunnen leren
 • Het moet realiseerbaar zijn binnen een bepaalde tijd en met een aanvaardbaar budget
 • Het moet passen in het seizoen
 • Het moet nieuw en uitdagend zijn

Zo bracht de hamvraag “hoe zit de ruimte in elkaar” de leerlingen na een lange zoektocht door naslagwerken, een dag volkssterrenwacht, een avond telescopisch sterrenkijken en het lanceren van waterraketten, uiteindelijk tot het bouwen van een stille ruimteplek in een hoek van de klas.
Ook de kleutertjes doen al aan projectwerk! Tijdens een sprokkelweek verzamelen ze al hun ideeën en ook zij mogen stemmen over wat ze de weken erna zullen onderzoeken. Enthousiasme verzekerd!

Hoe pakken we het aan?

Nadat het probleem (project) is gekozen, stellen de kinderen samen met hun begeleider een verplichte planning op aan de hand van een reeks vragen. Op die manier bepalen we de doelstellingen van het project.

 • Wat is de vraag van ons project?
 • Wat willen we weten? (hoofd)
 • Wat willen we doen? (handen)
 • Wat willen we zijn? (hart)
 • Wat is ons eindproduct? (kadootje)

De kinderen plannen ook wie, wat en wanneer. De begeleider op zijn beurt legt zoveel mogelijk de link naar het leerplan en koppelt ontwikkelingsdoelen/eindtermen aan het gekozen project. Het niveau van de behandelde materie is uiteraard aangepast aan het niveau van de jonge onderzoekers en de duur van het project is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en van het onderwerp.

Daarna steken de leerlingen de handen uit de mouwen: ze brengen informatie mee van thuis, ze leren telefoneren om uitstapjes te regelen, ze maken in groepjes werkblaadjes over deelonderwerpen, ze leren gericht informatie opzoeken… kortom, leren door ervaren!

Na de projectperiode kan de begeleider nog een verwerkingsperiode inlassen waar vaardigheden, begrippen en inzichten ingeoefend worden. In de lagere school is er op het einde van een project een toets om te controleren of de leerstof in voldoende mate verwerkt is. Nadien volgt nog een evaluatie van het product (hebben we ons doel bereikt?) en het proces (hebben we alle stappen kunnen nemen?) door de leerlingen en de begeleider. En nagenieten van het mooie resultaat is de boodschap!

Q

R

S

 • Stad van Axen/Axenroos »
  De stad van Axen of de Axenroos is een stadsplan om kinderen wegwijs te maken in relaties en eigen gedragingen. Als Zara, 5 jaar oud, aan haar mama wil vertellen dat ze vandaag ruzie had met Leonie omdat die altijd in de aanval gaat en zij zich dan in het verdedigingshoekje gedrumd voelt, struikelt ze over haar eigen woorden, vindt ze de juiste termen niet en begint uiteindelijk hartstochtelijk te wenen… Kortom, Zara vindt haar weg niet in het doolhof van abstracte relationele begrippen. Via de Axenroos verwoordt Zara het nu als volgt:”Leonie en ik hebben vaak ruzie omdat zij altijd havik is en ik daardoor steenbok! Maar vandaag was ik een uil en toen lukte het! “Havik, uil, leeuw, bever, pauw, das, poes, kameel, schildpad en steenbok, elk dier heeft een specifieke plaats in de dierenstad en kan goedgemutst of slechtgehumeurd zijn. De kameel kan bijvoorbeeld wijze raad vragen en gehoorzamen, maar even goed té afhankelijk en onderdanig zijn. Via de dierenstad leren kinderen om vooral de positieve kanten van gedragsvormen te ontwikkelen én om erover te praten.Bij conflicten leren kinderen bovendien hoe ze deze kunnen oplossen door zich naar een andere as te verplaatsen. Je kiest er uiteindelijk zelf voor om vanuit het middelpunt of de markt een ander pad in te slaan: kruip je in je schulp? Geniet je als een spinnende poes? Volg je de tred van de kameel? Help je graag een beverhandje? Toon je liever eens je prachtige pauwenmantel? Maak je keuze en groei in sociale vaardigheid: je kunt elk pad in de dierenstad bewandelen en hoeft niet te blijven steken in steeds dezelfde (re)actieroute!Wie dit boeiende stadsplan nog verder onder de loep wil nemen, een kaartspel over de axenroos wil downloaden of het lied van de dierenstad wil meebrullen, kan terecht op www.axenroos.com.

 • Sinterklaasfeest »
  Hoor de wind waait door de bomen. Hier in de Leefschool zelfs waait de wind…. Zou de goede Sint wel komen? Jawel! Elk schooljaar rond 6 december brengt de heilige man ons een bezoekje.

 • Strapdag »
  De strapdag (= stap- en trapdag) is een autoluwe schooldag voor basisscholen die jaarlijks op 22 september wordt georganiseerd. Het is een initiatief van de vzw Komino i.s.m. de Vlaamse overheid. Met dit evenement willen we de aandacht vestigen op het woon-schoolverkeer, stellen we ons dagdagelijks verplaatsingsgedrag in vraag en proberen we een milieuvriendelijke duit in het zakje te doen.

T

 • Team »
  De groep van leerkrachten van de school vormen het enthousiaste team. Zij komen op maandag om de 2 weken samen tijdens de teamvergadering om alle schoolitems te bespreken. Heb je een vraag, is iets niet duidelijk, wil je een probleem aankaarten, dan kan je altijd een teamlid aanspreken.

 • Tuinwerkdag »
  Onder het motto “vele handen maken licht werk” organiseert de oudervereniging samen met enkele teamleden jaarlijks twee tuinwerkdagen (lente en herfst). Die dag steken de ouders en de leerlingen hun handen uit de mouwen om het schoolterrein onder handen te nemen en een of ander project te realiseren zoals het kindermoestuintje, de constructie van houten speeltoestellen, de aanleg van een bloemenperk, kleuterspeelheuvel, amfitheater, … Tussendoor voorzien we voor de vrijwilligers telkens een hapje en een drankje!

U

V

 • Veggiedag »

  Een dagje geen vlees of vis eten is gezond voor je kind. In België eten we te veel dierlijke producten en te weinig groenten en fruit. Om hieraan te verhelpen en om een gezond en gevarieerd voedingspatroon te stimuleren, richtte de Leefschool op donderdag een veggiedag in. Die dag kan je kind kennismaken met nieuwe, gezonde producten en nieuwe smaken. Bovendien is een dagje veggie ook gezond voor onze planeet. Veeteelt is één van de top drie oorzaken van elk milieuprobleem (opwarming van de aarde, ontbossing, watervervuiling, verzuring,…). Met andere woorden, door te kiezen voor een veggiedag vermindert onze ecologische voetafdruk en bouwen we mee aan een klimaatvriendelijke Leefschool en PlanEET.Concreet betekent de veggiedag op de Leefschool dat je kind op donderdag voor een vegetarische warme maaltijd kan kiezen en dat we pleiten voor vegetarisch broodbeleg bij de boterhametertjes.

 • Veldloop »

  In Oosterzele vindt jaarlijks een septemberveldloop plaats waaraan kinderen vanaf het 1ste leerjaar kunnen deelnemen. Zet jullie beste beentje voor!

W

X

Y

Z