Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Beste

Vanaf maandag 1 maart 2021 om 09.00u  starten de inschrijvingen voor broers en zussen voor schooljaar 2021-2022 op onze school. Omdat de fysieke inschrijvingen door de coronamaatregelen van de Vlaamse overheid opgeschort zijn, gebeuren de inschrijvingen digitaal. Op de startpagina van de website van onze school vindt u op 1 maart 2021 vanaf 9u een registratieformulier.

Vanaf maandag 22 maart om 9u starten de vrije inschrijvingen.

Hieronder vindt u informatie voor een vlot verloop van de inschrijving:

Volgorde van inschrijvingen: de inschrijvingen gebeuren chronologisch. De tijdsstempel die wordt geregistreerd in het online formulier geldt als het moment van inschrijving.

De informatie die zal gevraagd worden:

Naam en voornaam kind

Geboortedatum kind

Contactgegevens ouders

Voor welke leerlingengroep u wenst in te schrijven

Wenst u meerdere kinderen in te schrijven? U dient dit formulier voor elk kind apart in te vullen. U kan de link opnieuw openen of op het einde kiezen om nog eens te antwoorden

Volzette groepen/wachtlijst: hou er rekening mee dat een aantal leerlingengroepen al volzet zijn of tijdens de inschrijvingsperiode volzet worden. Via dit inschrijvingsformulier kan u zich dan wel verzekeren van een plaats op de wachtlijst. U krijgt dan een officieel document met de plaats op de wachtlijst. Van zodra er plaats vrijkomt, zal de school u contacteren om na te gaan of u interesse hebt om alsnog in te schrijven.

Elke leerlingengroep heeft een capaciteit van 22 leerlingen.

Het aantal vrije plaatsen per leerlingengroep voor de start van de vrije inschrijvingen vindt u hieronder (dit overzicht wordt niet aangepast tijdens de inschrijvingsperiode).

Geboortejaar 2019: 22 plaatsen
Geboortejaar 2018: volzet
Geboortejaar 2017: 2 plaatsen
Geboortejaar 2016: volzet
Eerste leerjaar: volzet
Tweede leerjaar: volzet
Derde leerjaar: volzet
Vierde leerjaar: volzet
Vijfde leerjaar: 1 plaats
Zesde leerjaar: volzet

De inschrijving finaliseren: om een inschrijving te finaliseren, is er bijkomende informatie nodig en is een handtekening bij het pedagogisch project en het schoolreglement. Dit wordt na het invullen van dit formulier geregeld.

Via onderstaande link kunnen jullie uw kind inschrijven:

Inschrijvingsformulier

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen.
Met vriendelijke groeten

Martine Vande Moortele
Directeur