Brief coronavirus 13 maart 2020

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om in alle scholen de lessen te schorsen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen moeten worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Voorzie een lunchpakket want er worden t.e.m. vrijdag 03/04/2020 geen warme maaltijden bereid.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiĆ«ne, afstand, ventilatie,….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

We zullen u zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere ontwikkelingen. We zullen hiervoor communiceren via Smartschool, maar ook via onze Facebookpagina en de website van de school.

We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen.