20171211 N2 Meten en metend rekenen

In het tweede leerjaar werken we aan metend rekenen op een leuke en heel concrete manier!