avondspel “The 3 families” [21 maart 2015]

Met groot genoegen nodigt de familie Scolavita u uit op een warm samenzijn in
het centrum van de door ons beliefde gronden, Oosterzele- dorp, de Leefschool,
op zaterdag 21 maart om 19u50. De familie is van mening dat deze bijeenkomst
niet enkel de banden tussen onze families, de familie Di Massi, de familie Genitore
en de familie Scolavita, zal versterken maar ook komaf kan maken met de
geruchtenmolen dat het onheil waardoor de familie Scolavita getroffen is, in eigen
rangen z’n oorsprong vindt.
Het onverwachte heengaan van Tony Scolavita trof ons en onze naasten diep. Dit
samenzijn staat dan ook in het teken ter zijner gedachtenis.
Het avondvullend programma wordt bij uitnodiging nog niet prijsgegeven. U
wordt vriendelijk verzocht u bij aanvang aan te melden in gepaste avondkledij,
waarna u naar uw Don begeleid wordt.
Hoogachtend,
Namens Don Alessandro Scolavita en familie,
Salvatore Scolavita,
consigliere