Staking 15 december

Betreft staking van maandag 15 december:

Alle kleuterjuffen staken, alle leerkrachten lagere komen werken. Voor de kinderen van de lagere gaan de lessen gewoon door.

Er is geen busvervoer en geen warme maaltijd/soep voorzien. Gelieve de kinderen een lunchpakket mee te geven.

Dank voor jullie begrip.

Martine