speelgoedactie voor sinterklaas [30 november 2013]

Vooreerst wens ik de school en vooral de leerkrachten en leerlingen van de “Wolkenvangers” te feliciteren met het initiatief van de speelgoedinzameling. Het resultaat mocht werkelijk gezien worden! Mede namens de vzw Lichtpunt die instaat voor de verdeling van het speelgoed onder de minder gegoede gezinnen van Zottegem wil ik jullie een zeer gewaardeerde en welgemeende dank zeggen voor het vele binnengebrachte speelgoed. Zeer genegen groeten,
Gilbert Vercruysse