de Leefschool’s got talent! En of! [24 november 2012]

Gedurende een 4-tal ateliers brachten leerkrachten en ouders het talent van ons jonge volkje bijeen. Er werd gebrainstormd, gefantaseerd, gerepeteerd, geschreven, geoefend, gedanst, geknutseld, gelachen, geweend, gestrest, …. en toen kwam 24 november eraan. Alle puzzelstukken werden verenigd tot een prachtig geheel.
 
Ze stonden er, onze kinderen klein en groot gemixt, in vol ornaat onder de spotlights op het podium. Het was echt. Er waren stiltes, de adem werd ingehouden, er was ambiance, lachende gezichten. En toen kwam er applaus … dat tot vandaag naklinkt.