Week 1 in de Schepjesklas

Week 1 in de Schepjesklas.
Veel nieuwe dingen, nieuwe activiteiten, nieuwe gezichten.
We fladderen wat rond en nemen en krijgen daar onze tijd voor.
Het wordt vast en zeker een fijn jaar!