Werkgroepen

Over het bos en de bomen

Ouderparticipatie is één van de peilers van de Leefschool. Het unieke van de Leefschool ligt vaak in de extraatjes, het net iets andere.

Maar soms zie je door de bomen het bos niet meer, daarom vind je hier een lijstje met de structurele en tijdelijke werkgroepen. Alle werkgroepen staan uiteraard open voor iedereen. Vind je dus iets terug waarvan je denkt ‘dat was nog iets voor mij’, aarzel dan niet contact op te nemen met de werkgroepverantwoordelijke.

Structurele werkgroepen

oudervereniging

Iedereen is sowieso ‘lid’ van de oudervereniging. Het doel van deze groep is tweeledig. Ze fungeert als ‘plenaire’ zitting waarop je van alles te weten komt over de stand van zaken in de verschillende werkgroepen. Ze tekent activiteiten als de fuif, het eetfestijn, het leefschoolfeest, … uit en plant deze in de schoolkalender. Daarnaast is dit ook het forum om vragen te stellen over de werking van de school. Doe je dit liever niet uit eigen naam, dan kan je je vraag steeds doormailen naar de coördinatrice die ze dan met de nodige discretie zal voorleggen.
contact: oudervereniging@leefschool.be

greenteam

Dit zijn een aantal ouders en teamleden die de krijtlijnen uittekenen voor al wat met de Leefschooltuin, MOS, de natuurouders te maken heeft. Zij coördineert ook de werking van de deelgroepjes.
contact: greenteam@leefschool.be

greenteam / werkdagen

Een paar maal per jaar wordt een oproep gedaan om samen met zoveel mogelijk ouders de Leefschooltuin en omgeving onder handen te nemen. Op deze werkdagen vormen ouders, teamleden en kinderen een hechte groep noeste arbeiders die van de school een aangename plek maken om te vertoeven.
contact: greenteam@leefschool.be

greenteam / natuurouders

Dit is de enige ‘gesloten’ werkgroep. De natuurouders zijn door de Kaaihoeve opgeleide ouders die de leerkrachten bijstaan bij natuurbelevingsmomenten.
contact: natuurouders@leefschool.be

greenteam / workshops

Een paar maal per jaar proberen we via een workshop voor ouders en kinderen mee te bouwen aan de Leefschooltuin. Op deze momenten wordt via een doe-activiteit voor jong en oud….
Op het programma staan initiatieven zoals het bouwen van een bijenhotel en het timmeren van nestkastjes. Een workshop wordt voorbereid en begeleid door een aantal ouders met interesse en/of ervaring in het onderwerp. Hou de flashboem in de gaten om te zien wat de volgende workshop zal zijn. Wil je graag meewerken aan deze werkgroep of heb je een superleuk idee, aarzel dan niet contact op te nemen met greenteam@leefschool.be

greenteam / ‘klein onderhoud’

De bedoeling van deze groep is om een pool samen te stellen van ouders/grootouders die, in duo’s en samen met de leerlingen, het klein onderhoud van de moestuintjes, de kruidentuin en andere plekjes van de Leefschooltuin te onderhouden. Zie je het zitten om af en toe een uurtje vroeger naar school te komen, verwittig dan onderhoud@leefschool.be
 

Communicatie- en PR-/marketingwerkgroep

Het communicatieteam stond in voor het bedenken en verwezenlijken van de nieuwe website. De PR-/marketinggroep gaat nog een stap verder. De groep staat in voor de zichtbaarheid van de school op zeer diverse vlakken, gaande van de schoolomgeving tot de aanwezigheid op de sociale media. Via flyers, banners, stickers, … verhogen we de zichtbaarheid van de school.
contact: pr@leefschool.be
 

Lees(groot)ouders

(Groot)ouders die graag (voor)lezen zijn van harte welkom. Zij kunnen een leesgroepje begeleiden bij het AVI-lezen (lezen per niveau). Hoe meer begeleiding, hoe kleiner de groepjes en dat bevordert het lezen.
contact: kaat@leefschool.be
 

Praatcafé

Een aantal maal per jaar stellen we onze bar op, poetsen we de glazen en serveren we een lokaal biertje en een hapje. Op deze informele momenten kunnen ouders gezellig babbelen, terwijl de kinderen ravotten op de speelplaats. Geboren cafébazen mogen zich melden via praatcafe@leefschool.be
 

Koffiecafé

De mensen van het koffiecafé vangen je dan weer graag op nadat je de kinderen met een zoen hebt achtergelaten in de klas. Ze serveren koffie, thee en een versnapering, terwijl de plakkers gezellig bijkletsen. Zit er een madame Arabelle in jou verscholen, neem dan contact op met koffiecafe@leefschool.be
 

Tijdelijke werkgroepen

Concert/fuif

Juf Nele en juf Izabel trekken hier een team dat de organisatie van de fuit/concert van 3 december op zich neemt. Ambiance verzekerd. Schuermansen solliciteren via fuif@leefschool.be
 

Nieuwjaar 2012

Peter en zijn kornuiten boksen voor de nieuwjaarsreceptie van 13 januari een leuke happening in elkaar. Boks je mee?
contact: nieuwjaar@leefschool.be
 

Leefschoolfeest

Naar jaarlijkse traditie organiseert de school ook dit jaar een spetterend feest. Wil je van 2 juni 2012 een onvergetelijke dag maken, neem dan snel contact op met leefschoolfeest@leefschool.be
 

20 jaar Leefschool

In 2013 bestaat de Leefschool 20 jaar. Dit willen we gepast vieren. Om er een uniek festival van te maken, plannen we dit jaar al de eerste stappen. Ben je een geboren organisator, mail dan als de bliksem je gegevens naar 20jaarleefschool@leefschool.be
 

Visieteam

In deze werkgroep wordt vanuit een vogelperspectief naar het reilen en zeilen op de school gekeken. Waarvoor gebruiken we de zuurverdiende centjes van de oudervereniging? Hoe kunnen we nog meer ouders betrekken bij het schoolgebeuren? Met dit soort vragen houdt het visieteam zich bezig. Heb je zelf een visie?  Mail dan naar visieteam@leefschool.be