Wij doen het goed in onze leefschool.

Samen met Stefaan D’Hondt van de pedagogisch begeleidingsdienst hebben we de resultaten van de OVSG-toetsen geanalyseerd. OVSG-toetsen worden op het einde van het schooljaar afgenomen van de zesdeklassers en meten in welke mate de kinderen de eindtermen bereikt hebben.

De resultaten zijn net zoals vorig schooljaar zeer goed dankzij de inzet van ons voltallige team. Wij scoren voor het merendeel van de onderdelen zelfs hoger dan het Vlaamse gemiddelde en dat wil toch wel iets zeggen. Vandaar ook dat de middelbare scholen in onze omgeving heel enthousiast zijn om onze kinderen in te schrijven. De kinderen die onze school verlaten hebben niet alleen een goed gevulde rugzak meegekregen maar zijn ook creatief, gemotiveerd, kunnen plannen en zelfstandig werken. Niet voor niets pijlers van onze leefschool.

Ook in de komende jaren willen ons niveau hoog houden en het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en leerkrachten bewaken. Vandaar dat het werken met twee leeftijden in elke groep maandelijks door het team en directie wordt opgevolgd. Daar waar nodig sturen we reeds bij en schakelen we de hulp van de pedagogisch begeleiders in om ons zo goed mogelijk te ondersteunen zowel theoretisch als praktisch. De leerkrachten werken alvast de naad uit hun broek om een vlot verloop en een goede opvolging in de groepen te garanderen.

Op het einde van het schooljaar wordt met het voltallige team de uiteindelijke balans opgemaakt. We houden jullie verder op de hoogte.

Dikke pluim voor onze leerkrachten.

Juf Martine