Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

UPDATE: START VRIJE INSCHRIJVINGEN OP MAANDAG 8 JUNI OM 10u!!

Beste

Vanaf maandag 8 juni 2020 om 10.00u  starten de vrije inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 op onze school. Omdat de fysieke inschrijvingen door de coronamaatregelen van de Vlaamse overheid opgeschort zijn tot 31 augustus 2020, gebeuren de inschrijvingen digitaal. Op de startpagina van de website van onze school vindt u op 8 juni 2020 vanaf 10u een registratieformulier.

Hieronder vindt u informatie voor een vlot verloop van de inschrijving:

 • Volgorde van inschrijvingen: de inschrijvingen gebeuren chronologisch. De tijdsstempel die wordt geregistreerd in het online formulier geldt als het moment van inschrijving.
 • De informatie die zal gevraagd worden:
  • Naam en voornaam kind
  • Geboortedatum kind
  • Rijksregisternummer van het kind
  • Contactgegevens ouders
  • Voor welke leerlingengroep u wenst in te schrijven
 • Wenst u meerdere kinderen in te schrijven? U dient dit formulier voor elk kind apart in te vullen. U kan de link opnieuw openen of op het einde kiezen om nog eens te antwoorden
 • Volzette groepen/wachtlijst: hou er rekening mee dat een aantal leerlingengroepen al volzet zijn of tijdens de inschrijvingsperiode volzet worden. Via dit inschrijvingsformulier kan u zich dan wel verzekeren van een plaats op de wachtlijst. U krijgt dan een officieel document met de plaats op de wachtlijst. Van zodra er plaats vrijkomt, zal de school u contacteren om na te gaan of u interesse hebt om alsnog in te schrijven.
 • Elke leerlingengroep heeft een capaciteit van 22 leerlingen.
 • Het aantal vrije plaatsen per leerlingengroep voor de start van de vrije inschrijvingen vindt u hieronder (dit overzicht wordt niet aangepast tijdens de inschrijvingsperiode).

Geboortejaar 2018
Geboortejaar 2017
Geboortejaar 2016
Geboortejaar 2015: volzet
Eerste leerjaar: volzet
Tweede leerjaar: volzet
Derde leerjaar: volzet
Vierde leerjaar: volzet
Vijfde leerjaar: volzet
Zesde leerjaar: volzet

 • De inschrijving finaliseren: om een inschrijving te finaliseren, is er bijkomende informatie nodig en is een handtekening bij het pedagogisch project en het schoolreglement. Dit wordt na het invullen van dit formulier geregeld.

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen.
Met vriendelijke groeten

Martine Vande Moortele
Directeur